Liitumine

Otepää golfiklubiga liitumiseks on vajalik esitada klubi juhatusele liitumisavaldus ning tasuda sisseastumis- ja liikmemaks.
 
Avaldus saata digitaalselt sekretar@ogk.ee

 

 
LIIKMEMAKS 2021
 
Liikmemaks             94 eurot  (54 € + 40 € litsentsitasu), liitumistasu 25 €.
Juuniorid (13-21a) 26 eurot  (11 €  + 15  € litsentsitasu), liitumistasu 7,5 €.
Noored (alla 13a)    16 eurot  (11 €  +   5  € litsentsitasu), liitumistasu 7,5 €.
Juuniorid peavad olema 1. jaanuari seisuga nooremad kui 21 aastat.
Noored peavad olema 1. jaanuari seisuga nooremad kui 13 aastat.
Üliõpilased, õpilane (kuni 25 a) 51 eurot (11 € + 40 € litsentsitasu), liitumistasu 10 €.
 
 
A/a: EE402200221025812777
MTÜ Otepää Golfiklubi
NB! palume märkida isiku nimi, kelle eest vastav makse teostatakse.

 

 

Kandidaatliige

 
Lihtsustamaks mängijate jõudmist golfi juurde pakub Otepää Golfiklubi neile Kandidaatliikme staatust.  Selleks tuleb esitada klubi juhatusele vastav avaldus.

 

Kandidaatliikme avaldus

Kes on klubi Kandidaatliige?
* Mängija, kes peale green cardi kursust ei ole veel kindel, kas jääda golfi juurde või mitte
* Kandidaatliikme staatus omistatakse Otepää Golfiklubi poolt ainult mängijatele, kes ei ole varem olnud ühegi Klubi liikmed või kandidaatliikmed
* Kandidaatliikmele kehtib samuti EGL’i poolt väljastatav vastutuskindlustus
* Kandidaatliikmele peetakse Otepää Golfiklubi poolt HCP-d
* Kandidaatliikme staatus omistatakse mängijale esimeseks hooajaks (Green Cardi tegemise hooaeg)
* Juhul kui mängija ei ole veel mängima hakanud võib taotleda Klubilt Kandidaatliikme staatuse pikendamist veel üheks hooajaks, tasudes ära Klubiga liitumistasu (25€)

Mille poolest erineb Kandidaatliige Klubiliikmest?
– Kandidaatliige ei pea tasuma Eesti Golfi Liidu litsentsitasu ja klubi liikmemaksu
– Kandidaatliige võib osaleda ainult Otepää Golfiväljakul toimuvatel võistlustel