01.10.2017 toimus MTÜ Otepää Golfiklubi üldkoosolek, kus valiti uueks presideniks
Toomas Murulo. Põhikirja muudatuse alusel esitles president oma valitud tiimi.

Meeskonda kuuluvad: 
Margo Liiv – klubi kapten
Reet Dalberg - naiste kapten
Oliver Treufeldt - noortetöö
Tanel Laisaar - võistluste korraldamine
Eero Veisner - mentorlus

Juhatuses lepiti kokku põhimõttelised vastutusvaldkonnad, kuid eesmärk on teha tiimitööd, mitte järgida väga rangelt rollide jaotust.