Kutse MTÜ Otepää Golfiklubi korralisele üldkoosolekule

Benno Maaring / 17. mai 2019

MTÜ Otepää Golfiklubi juhatuse koosolek 07.05.2019 otsustas kokku kutsuda MTÜ Otepää Golfiklubi korralise üldkoosoleku alljärgnevalt:  

Üldkoosolek toimub 03. juunil 2019 algusega kell 18.00 Sophia hotelli koosolekute ruumis, Ringtee 75, Tartus.

Päevakord:

1. OGK 2018 majandusaasta aastaaruande kinnitamine

2. OGK 2019 aasta eelarve kinnitamine

3. Revidendi valimine

4. OGK liikmeks astumise avalduse muudatus

5. OGK juhatus annab ülevaate 2019 hooajal toimuvast

Kui ei ole võimalik üldkoosolekust osa võtta, palume teha volikirja, mille leiate  SIIT.  

Allkirjastatud volikirja võib saata sekretar@ogk.ee           

OGK 2018 majandusaasta aruanne 

OGK 2019 eelarve