Hooaja 2019 liikmemaksu info

Benno Maaring / 17. märts 2019

Otepää Golfiklubi 2019. aasta liikmemaks:

  • täiskasvanud klubiliikmed 94 eurot (54 € + 40 € litsentsitasu), liitumistasu 25 €.
  • noorliige (U18) 26 eurot (11 € + 15 € litsentsitasu),liitumistasu 7,5 €.
  • üliõpilane, õpilane (kuni 25 a) 51 eurot (11 € + 40 € litsentsitasu), liitumistasu 10 €. 

Õpilasstaatust tõendava dokumendi koopia palume saata klubi sekretäri meilile.

Litsentsitasu eest tagatakse kõikidele liikmetele EGA HCP-arvestuse pidamine (GolfBoxis) ning golfikindlustus.

Liikmemaksud ja liitumistasud kanda klubi arvelduskontole:

MTÜ Otepää Golfiklubi, EE402200221025812777, Swedbank.

Selgituses palume kindlasti märkida ära liikme(te) nimi (nimed), kelle eest tasutakse.