Klubi liikmemaks 2014. aastal

Ursula Muts / 25. märts 2014


Klubi liikmemaksu palume sel aastal tasuda võimalusel hiljemalt 31.märtsil. Täname kõiki, kes on liikmemaksu tasunud. Kiirustame tagant neid, kel makse veel tegemata! Tegelikult põhikirja järgi on tasumise tähtaeg 30.aprill. Tasumist varasemalt palume seetõttu, et muidu ei oleks võimalik saada kindlustusperioodi alguseks 01.05. Seega palume mõistvat suhtumist olukorda ning kui on vähegi soovi saada kindlustusperioodi alguseks 01.05, tasuda klubi liikmemaks 31.märtsiks. Kui tasuda liikmemaks hiljem, kui 31.märts, siis tuleb lihtsalt arvestada asjaoluga, et kindlustusperiood algab seejärel, kui EGL-ist on hcp-kaart tellitud. 

Tasub arvestada sellega, et kui liikmemaks jätta kuu lõpu seisuga tasumata, muudetakse golfboxis kasutaja mitteaktiivseks. Aktiivseks muudetakse see alles seejärel, kui liikmemaks on laekunud. 

Liikmemaks 2014. aastal on 54 EUR +  20 EUR litsentsitasu,  noorliikmetele (kuni 18-aastased. Isik peab 01.01 seisuga olema 17-aastane) 11 EUR +  8 EUR litsentsitasu,  üliõpilastele (kuni 25-aastased) 11 EUR + 20 EUR.

Üliõpilane on kohustatud tõendama oma õpilasstaatust (dokumendi alusel). Palume saata dokumendi klubi sekretäri meilile ursula@ogk.ee

Liikme- ja liitumismaksud tasutakse klubi arveldusarvele: 
MTÜ Otepää Golfiklubi
a/a: EE402200221025812777
Selgituseks palume kindlasti täpselt märkida liikme nimi, kelle eest tasutakse.